Bepaling van de levensduurgroep

Naast het type, het hijsvermogen, de haakverplaatsing en de hijssnleheid, is de op het specifieke gebruiksdoel afgestemde levensduurgroep een belangrijk criterium bij de keuze van een takel. Standaard hijswerktuigen zijn doorgaans – bij gebruik conform FEM 9.511 – berekend op een gemiddelde theoretische levensduur van 10 jaar. Een niet juiste keuze van de levensgroepduur kan dus tot gevolg hebben dat de effectieve levensduur ver beneden die 10 jaar komt te liggen. Dit leidt meestal tot buitensporige extra kosten wegens onderhoud, reparaties en voortijdige algehele revisie. De onderstaande tabellen tonen de theoretische gebruiksduur D in uren voor de levensduurgroepen: 1Bm, 1Am, 2m, 3m en 4m.

[table id=6 /]

Met behulp van onderstaande tabel kan aan de hand van de gemiddelde looptijd ™ en de belasting┬áde juiste levensgroepduur conform DIN 15020 resp. FEM 9.511 worden bepaald.

[table id=7 /]