EKH keuring / inspectie

Doelstelling

De EKH heeft zich ten doel gesteld de wettelijke normen en richtlijnen, die van toepassing zijn op hijs- en hefmiddelen, op eenduidige wijze in praktijk te brengen. Daartoe heeft de EKH ten behoeve van beide secties werkvoorschriften opgesteld.

De aangesloten bedrijven verplichten zich bij levering, keuring en beproeving van hijs- en hefmiddelen deze werkvoorschriften te volgen. Zo ook het gebruik van het EKH keurings-, inspectierapport.

In de EKH werkvoorschriften zijn de officiële regels en richtlijnen opgenomen en daar waar nodig aangevuld met nadere eisen voortkomend uit de specifieke kennis en ervaring binnen de branche van hijs- en hefmiddelen.

Deze combinatie biedt een zeer goede garantie voor een adequate levering en keuring door de EKH-leden. Bedrijven die niet in aanmerking komen voor een lidmaatschap, kunnen als licentiehouder het recht krijgen om het EKH-keuringssyteem te gebruiken.

Als een cliënt niet tevreden is over hoe de keuring verricht is, dan kan een beroep op een onafhankelijke Klachtencommissie worden gedaan. van den Berg Bros is lid van de EKH en voeren alle keuringen/ inspecties uit volgens de huidige geldende wettelijke regels.

De EKH is opgericht op 14 september 1993. Het initiatief tot oprichting is genomen omdat de overheid besloot de Inspectie van de Havenarbeid, die toezicht uitoefende op naleving van wetten en normen bij het keuren van hijsgereedschappen, op te heffen.

Binnen de EKH zijn keurbedrijven van hijs- en hefmiddelen (dit zijn zowel hijs- en hefgereedschappen als hijs- en hefwerktuigen) verenigd. Deze bedrijven kunnen participeren in een sectie Hijs- en hefgereedschappen (“onder de haak”) en/of een sectie Hijskranen (“boven de haak”). De keurende werkzaamheden die bedrijven verrichten, gebeuren volgens EKH voorschriften.

Tekst en uitleg jaarlijks (verplichte) EKH keuring / inspectie

Het keuren / inspecteren van;
constructie, lasnaden, boutverbindingen, kraanrail, katrail, kraanbaan, wielkasten, bordessen, bedieningskooi.

Het controleren van;
De functies en eventueel nastellen van alle mech. delen. Eindafslagen hoogste-, en laagste stand van onderblok. Remmen van de motoren (hijsen/dalen – kat-, kraanrijden) controleren en zonodig afstellen.

Olie niveau’s en de conditie van het vet in diverse tandwielkasten, loopwielen, kabelschijven en lagers. Hijskabel of –ketting, kabelgeleider, mantelblok, hijshaak en dode part bevestiging, buffers en eindstoppen.

Het doorsmeren en inspuiten van;
Alle aan de installatie aanwezige smeerpunten, open tandwielen en hijstrommel. Smeermiddelen en dergelijke zijn niet inbegrepen.

Het keuren / inspecteren van;
Het electrische gedeelte van de Installatie zoals botsbeveiligingen, eindschakelaars kat- en kraanrijden, overlastbeveiligingen.  Het doormeten van de motoren, via relais / schakelaars.

Het controleren van;
Het stroomtoevoersysteem van kat en takel, hangdrukknopkast, bedieningskabel, stekkerverbindingen, kabelkatsysteem, magneetschakelaar, e.d.
De werking van radiografische bediening(en) kastverwarming, verlichting, kabine, optische-, en/of acoustische signaleringen, flexibele en vaste kabels, kabelwartels en overgangsdozen, stroomtoevoer van de dwars-, en langsvoeding.

Het beproeven van;
Alle functies tot het maximale haakbereik (zonder last).

Verdere aktiviteiten:
Invullen van het EKH keurings-rapport. Het naar behoren verrichten van het werk zoals overeengekomen, met deskundig personeel in normale werkuren.

Materieel door ons te verzorgen;
Het beschikbaar hebben van gereedschap en laddermaterieel zoals standaard in de bussen.

Materieel door klant te verzorgen;
Steiger of hoogwerker (door klant te verzorgen, tenzij anders overeengekomen / aangeboden)

Rapporten doorspreken;
Bij de klant wordt melding gemaakt van de geconstateerde gebreken, onvolkomenheden en onveilige situaties of van onderdelen die eventueel bij een volgende keurings-, inspectiebeurt dienen te zijn/worden vervangen/aangepast.

Advies;
Het uitbrengen van deskundig advies met betrekking tot de eventuele reparatie(s) daarvan.

Documenten;
Het bijwerken en invullen van het kraanboek m.b.t. de jaarlijkse keurings-, inspectiebeurt, zoals voorgeschreven overeenkomstig de nieuwste NEN Normen.

Offerte;
Het eventueel uitbrengen van een vrijblijvende offerte m.b.t. vervanging cq. reparatie van de geconstateerde gebreken en na eventuele opdracht bedrijfsklaar herstellen.

Buiten de inspecties vallen;
Het verhelpen van storingen en reparaties, het uitvoeren van ombouw en verbetering van de installatie, vervangen en afvoeren van olie en vetten voor de tandwielkasten en het aftesten onder vollast kraan. (testlast door klant te regelen)